Kültürel miraslarımız, Türkiye’nin zenginliğini oluşturmaktadır. Toplumsal kültürel kimliğimizin yeni nesillere taşınması açısından çok önemli yer tutan etkinliklerin sürdürülebilirliği ve standardizasyonu büyük değer teşkil etmektedir. Bu doğrultuda 2020 yılında hazırlık süreci başlatılan Hacı Bektaş Veli etkinliğinin iletişim, erişim ve etkileşim temellerinin güçlendirilerek ulusal düzeyde yaygınlaştırılması, uluslararası kaliteye yükseltecek olan içerik projeleriyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.